Disclaimer

'Aan de samenstellingen van deze website is de grootste zorg besteed door een zo nauwkeurig mogelijk verwerking van de beschikbare informatie. De getoonde impressies, illustraties en foto;s zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de definitieve uitvoering. Weergeven interieurimpressies dienen ter inspiratie. Gevoerde afmetingen zijn circa maten. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.'

Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming materiaal dat zich op de website www.loft33weert.nl bevindt, of dat op een met Loft33 websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Jouw privacy instellingen

Saelmans Makelaardij hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Privacy policy | Sluit deze melding
Scroll naar top